VIP карти

Притежателите на VIP карти използват следните привилегии през целия театрален сезон:

• 5 посещения с 50 % отстъпка на 2 билета в поясите от 16, 18 и 20 лв.
• Постоянни привилегии:

20 лв. > 18 лв.                                                karti
18 лв. > 16 лв.
16 лв. > 14 лв.
12 лв. > 10 лв.
• Картата е валидна за двама човека

 

• Картата е валидна за всички представления от собствената продукция за сезон 2014/2015 само на сцените на Драматичен театър – Пловдив (и на Дом на културата "Борис Христов")

 

 

• Намаленията на зрителската VIP карта не важат в комбинация с други намаления на театъра
• VIP картата не важи за копродукциите на театъра с други продуценти.

Изключителен продуцент и разпространител:
DH Group
02 / 983 99 7ИнИн Информация относно VIP картата за театър можете да получите на тел.: 0878 766 645 и на e-mail: dh_news2003@yahoo.com
Цена на картата: 25 лв.

Картите можете да закупите от мобилните дистрибутори на DH Group или на касата на театъра.

Театърът си запазва правото за промени в цените!


 

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОМБОЛА

СПЕЧЕЛИ 4* ПОЧИВКА НА БАНСКО“

 

 

ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

 

Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“- гр. Пловдив, ул. „Княз Ал. I Батенберг“ 38, ЕИК 000455489

 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 

От 7-ми октомври 2014г. до 1-ви юли 2015г. включително.

 

УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА

 

Участието в томболата е обвързано с покупка. В томболата могат да участват всички лица, навършили 18 години, които в периода на томболата са закупили VIP карта за театър, както и шест билета за театър с 50% намаление и са спазили правилата за участие, посочени по-долу. В томболата нямат право да участват служители на Организатора и наети от същия лица, както и членовете на техните семейства.

 

НАГРАДИ

 

Ще бъдат изтеглени общо две награди от томболата – ВАУЧЕРИ за почивкa в хотел „Св. Иван Рилски“ 4* в гр. Банско, всяка при следните условия:

-          Две нощувки със закуски за двама в двойна стая или студио  - според наличните свободни места в комплекса за желания период;

-          Деца до 6 години се настаняват безплатно;

-          Безплатно ползване на следните услуги:  високоскоростен безжичен и кабелен достъп до интернет, сауна, парна баня, зона за релакс, фитнес зала, вътрешен басейн, ползване на паркинг;

-          Наградите могат да бъдат използвани в периодите от 03.07.2015г. до 20.12.2015г. включително и от 16.02.2016г. до 31.03.2016г. включително, само след предварителна резервация на тел.02/810 77 0002/810 77 00  и 02/ 810 79 760202/ 810 79 7602 / 810 79 76 или на e-mail: reservations@saintivanrilski.com

 

Наградите се предоставят от хотел „Св. Иван Рилски“ 4*, гр. Банско.

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА

 

Всеки клиент, желаещ да участва в томболата, трябва да спази следните стъпки:

  1. 1. Да закупи VIP карта за театър, продуцирана и разпространявана от DH Group, както и на билетната каса на Драматичен театър-Пловдив на стойност 25 лв;
  2. 2. Да закупи 6 (шест) билета за театър с 50% намаление с талоните, предоставени във VIP картата, което се равнява на 3 талона за 50% отстъпка. Билетите могат да бъдат за различни представления и не се изисква да бъдат закупени едновременно;
  3. 3. След представленията, запазете вече използваните билети и когато разполагате с 6 използвани (проверени/ с нарушена цялост) билета с 50% отстъпка, отрежете и попълнете маркирания „Талон за томбола“ от дипляната на VIP картата;
  4. 4. Поставете шестте билета и попълнения талон за томбола в бял немаркиран запечатан плик. Пликове можете да получите от салонния персонал или на билетна каса. Не поставяйте нищо допълнително в плика, не го надписвайте или маркирайте;
  5. 5. Пуснете плика в урната, находяща се в билетната каса на Драматичен театър-Пловдив, ул. “Княз Ал. I Батенберг“ 38;
  6. 6. При изтегляне на плик, който не отговаря на всички условия от 1 до 5 по-горе, същият ще бъде дисквалифициран от участие в томболата;
  7. 7. Клиентите, притежаващи повече от една карта (съответно и талон за томбола), могат да участват с всички налични талони за томбола при спазване на условията по-горе. По този начин те ще увеличат шанса си името им да бъде изтеглено. Един клиент има право да спечели само една от двете награди.

 

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

  1. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на 2 юли 2015 в седалището на Организатора – гр. Пловдив, ул. „Княз Ал. I Батенберг“ 38. За всяка от двете награди ще бъде изтеглен по един печеливш. Ще бъдат изтеглени и първа и втора резерва. Един клиент има право да спечели само една от двете награди. При повторно изтегляне името на вече спечелил, вторият изтеглен талон се анулира и тегленето продължава до изтегляне на друго име. За тегленето на наградите ще бъде съставен протокол, подписан от нотариус и представител на Драматичен театър-Пловдив. Имената на печелившите ще бъдат обявени в сайта и във фейсбук страницата на Организатора – www.dtp.bg и facebook.com/dtplovdiv.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Печелившите ще бъдат уведомени в срок до 3 работни дни след тегленето на наградите на посочените от тях електронна поща и телефон. В случай че печеливш не се яви в седалището на Организатора да получи наградата си в 14-дневен срок след тегленето, неговата награда ще бъде връчена на изтеглената първа резерва, на която също се предоставя 14-дневен срок за получаване на наградата, считан от писменото уведомяване за това. Спечелилите ще получат наградите си с подписване на приемо-предавателен протокол лично срещу документ за самоличност.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

С попълване на талона за томбола клиентите дават съгласието си предоставените лични данни да бъдат събирани и обработвани за целите на играта в това число за маркетингови цели.

С регистрацията за участие клиентите се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила.

С регистрацията за участие клиентите се съгласяват в случай че спечелят награда, да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без да им се дължи каквото и да е възнаграждение за това.

Организаторите на томболата се задължават относно събирането, обработването и използването на личните данни на участниците да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Участник в томболата, спечелил награда съгласно настоящите условия и правила, няма право на замяна на спечелената награда с паричната й равностойност.